မမွီမကမ္း ကဗ်ာ

အခုခ်က္ျခင္း
ငါ ရူးပစ္လို႔ရမလား .....

ဟိုေန႔တေန႔က ဖတ္မိလိုက္တယ္။

ကိုယ့္လက္ေတြ ကိုယ္ျပန္သနား
နည္းနည္းေလးမွ အသြားမျမတဲ့ေကာင္။

အဲဒီေရွ႕နားေရာက္ရင္ ပစ္ခ်ခဲ့ပါ။

ဒီလမ္းလိုက္ဖို႔ မွန္တစ္ေခါက္ျပန္ၾကည့္
ငါ့အဆင့္က ၉ ဆင့္ေလာက္ ပုေနရဲ႕။

နီးနီးနားနား ထားလိုက္ရတာဆိုတာ
ငါ မွ ငါ။

အခု .....
လွမ္းမမွီ ကမ္းမမွီ
ကိုယ့္ေလနဲ႔ကို တိမ္နဲ႔ ေခါင္းနဲ႔ ေစာင့္တဲ့ ေကာင္ကငါ။

သံုးမရမွေတာ့ သြားေပေရာ့ေပါ့။

ျပန္ၾကည့္ပါ။ မွန္ၾကည့္ပါ။
ၾကည့္ခ်င္မွလည္း ၾကည့္ပါ။

ေသေသခ်ာခ်ာ အျပစ္ရွာျပၾကပါ။

တကယ္ေတာ့ ငါက ကိုယ့္ေနရာကိုယ္မသိပဲ ပလႅင္ေပၚတတ္ခ်င္တဲ့ ငနဲ။ ..... ။

(ေနႏွင္းစက္)