ငါ ..... ကဗ်ာဆရာ

ေဘာပင္ နဲ႔ စာအုပ္ပါ
လြင့္ပစ္လိုက္
ဘာမွမပါလည္း ရတယ္။

(ေနႏွင္းစက္)