ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ရီရီ

ညနဲ႔ သူ႕ရံေရြေဖာ္ အလင္းျပန္အရိပ္ကို

ဘယ္သူ တိတိရိရိ ျဖတ္သြားပါလိမ့္ ......အႏွစ္ႏွစ္အလလ ရစ္ျခံဳသိုင္းထားတဲ့ အခိုးေငြ႕တန္း

ဒီတစ္ညနဲ႕ အျပတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္.........ေလထုရဲ႕ စြမ္းအင္တစ္ခုက

တံဆိပ္ခတ္ေပလႊာထက္ပိုေသသပ္ခဲ့လို႕ေလ..................ယြန္းနဲ႕ေရးတဲ့ ပန္းေမ်ာေခ်ာင္းမွာ

ေဆးတစ္စမွ မစပ္ဘဲ ေသသပ္စြာစီထားတယ္.......အဲဒါ..........

ငါ့ကို ျပန္ျပီးပ်ိဳးတဲ့ ဇီ၀ေဗဒ ပိုး၀ိညဥ္ေလးရဲ႕

အေၾကာင္းအခ်င္းမဲ့ ဆိုရိုးေလးေတြေပါ့......သံလွ်က္မဆြဲတဲ့လက္ကို ငါမဖီဆန္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး..........................ရာဇ၀တ္သားလား.......

အေလာင္းလ်ာလား....................

တစ္ဗီဇနာအတြင္း အလွည့္အေျပာင္းေတြ

ျမားဦးနဲ႕ ပစ္မွတ္ရဲ႕ ဆံုခ်က္ေရာက္ရင္သိရမွာေပါ့.......ေလးညွိဳ႕ နဲ႕ ေလးကိုင္းက အခုမွတုန္ခါျပီးစ........

ထပ္ဆင့္ထပ္ဆင့္ လႊတ္ခြင္း.......

ရင္ခြင္တစ္ခုလံုး ကုန္တဲ့အထိ ......

လႊတ္.........ခြင္း.............ေန...........ဦး.............မယ္..............(ေနႏွင္းစက္)