စကၠဴစားၾကသူမ်ား

ဘ၀ေပးကုသိုလ္ေကာင္းတဲ့သူေတြက
စကၠဴေလယာဥ္ပ်ံႀကီးစီး
ခရီးေတြသြားၾကတယ္။
စားပြဲေသာက္ပြဲေတြကို
ကုန္ေအာင္မစားၾကဘူး။
ငါးမန္းေတာင္ဟင္းခ်ိဳနဲ႔ ၀ိုင္နီေတြေသာက္တယ္။
အေအးခန္းထဲ ေခါင္းတလႈပ္လႈပ္
ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ေပၚ ပါးစပ္တလႈပ္လႈပ္
သူတို႔ တံခါးဖြင့္ဖို႔လက္မလိုဘူး
သူရဲ႕ မဒမ္ ပိုကာ၀ုိင္းသြားတယ္
သူ႔သမီးငယ္ ပါတီတတ္တယ္
အရံ လူမငယ္ေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြ ဆိုၾက
ညအိပ္၀တ္စံုက သက္ရွိတြန္႔ေခါက္ေတာင္တန္းမ်ား
တစ္ညနဲ႔ ေနာက္ တစ္ည
ကုတင္ေပၚက ေကာက္ေၾကာင္းေျပာင္းေျပာင္းသြားတယ္။
သူ႔ေခါင္းေတြ ေသးေသးလာတယ္။
သူ႔လက္ေတြ ႀကီးလာတယ္။
ခႏၶာေဗဒ ကမာၻႀကီးနဲ႔ တူတူလာ
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းက က်ံဳလီ
ဘ၀ေပးကုသိုလ္ေကာင္းသူေတြက
စကၠဴေတြစားၿပီး ေျမႀကီးထဲသြားၾကတယ္ …..

ေနႏွင္းစက္