ကဗ်ာရွည္

စကားလံုးမ်ားမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားမ်ား၊ လိုင္းမ်ားမ်ားေရးလို႔ ခင္ဗ်ားကဗ်ာရွည္သြားၿပီထင္ေနလား။ ကဗ်ာရွည္ရွည္ေရးဖို႔ လွ်ာရွည္ရွည္ စကားရွည္ရွည္၊ အလုပ္ရွည္ရွည္၊ အရပ္ရွည္ရွည္၊ အေတြးရွည္ရွည္၊ တဆိတ္ ခင္ဗ်ား လက္တန္ေျခတန္ေတြ ရွည္လြန္းတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ေျပာခ်င္တာက ခင္ဗ်ာ နဲ႔ က်ဳပ္ ကိစၥ။ ခင္ဗ်ားဘယ္သူလည္းဆိုတဲ့ ကိစၥ။ က်ဳပ္ဘက္ကၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား က်ဳပ္က က်ဳပ္၊ က်ဳပ္ဘက္က မၾကည့္ဘဲ ခင္ဗ်ားဘက္ကၾကည့္ေတာ့ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္ က်ဳပ္ကခင္ဗ်ား၊ က်ဳပ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားၾကားမွာ ကဗ်ာရွိရင္ က်ဳပ္ ကဗ်ာ ခင္ဗ်ား ခင္ဗ်ား ကဗ်ာ က်ဳပ္ က်ဳပ္ နဲ႔ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား ကဗ်ာက က်ဳပ္ က်ဳပ္ နဲ႔ ခင္ဗ်ားက က်ဳပ္က ကဗ်ာက ခင္ဗ်ား ကဗ်ာနဲ႔ ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ား က်ဳပ္က က်ဳပ္ က်ဳပ္နဲ႔ ကဗ်ာက ခင္ဗ်ား ခင္းဗ်ားက က်ဳပ္၊ ဒီလိုဆိုရင္လည္း ႐ႈပ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ဒီတိုင္းထားလုိက္မယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ ကဗ်ာရွည္၊ ကဗ်ာတို ကိစၥဆက္မယ္။ “ ကဗ်ာ တို/ရွည္ တစ္ပြဲေလာက္ ” “ ဟင္းနဲ႔လား သၾကားနဲ႔လား ” “ အခ်ိဳ ေလ်ာ့လုိက္တာေပါ့ဗ်ာ ” ဒီစာမ်က္ႏွာေက်ာ္ ဟိုစာမ်က္ႏွာေရာက္ရင္ ဒီစာမ်က္ႏွာက ဟိုစာမ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး ဟိုစာမ်က္ႏွာက ဒီစာမ်က္ႏွာျဖစ္သြားမယ္ ဒီစကားမ်က္ႏွာေပၚက ဒီစာေၾကာင္းေတြ နဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြက ဟိုစာမ်က္ႏွာေပၚ ေရာက္မလာဘဲ ဟုိစာမ်က္ႏွာျဖစ္သြားတဲ့ ဒီစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ဒီအေၾကာင္းေတြက ဟိုအေၾကာင္း အျဖစ္နဲ႔ က်န္ခဲ့ၿပီး ဟိုစာမ်က္ႏွာက ဒီစာမ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး ဒီအေၾကာင္းအရာဆိုတဲ့ ဟိုအေၾကာင္းအရာ အသစ္ေတြကို ျမင္ရၿပီး ဟိုအေၾကာင္းအရာျဖစ္မယ့္ ဒီအေၾကာင္းအရာက အေဟာင္း ျဖစ္သြားမယ္။ အျမင္ရွည္ရွည္ျမင္ၾက။ ဒါလုိအပ္ခ်က္ အရည္အခ်င္းလား လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ငါ မေထာက္ခံဘူး မိတ္ေဆြ။ အၾကည့္ေတြ ရွည္ရွည္။ အသံေတြရွည္ရွည္။ သတိရွည္ရွည္။ အိပ္မက္ရွည္ရွည္ထဲ။ ဆံပင္ရွည္ရွည္၊ လက္သည္းရွည္ရွည္၊ အရပ္ရွည္ရွည္၊ လက္တန္သြယ္သြယ္ ရွည္ရွည္၊ ငါမျမင္ဘူးတဲ့ ေကာင္းမေလး အလွရွည္ရွည္၊ သူမ လမ္းမရွည္ရွည္ေပၚက တိုက္ခန္းရွည္ရွည္ထဲ ထိုင္ခံုရွည္ရွည္ေပၚမွာ စႏၵရား မည္းမည္းရွည္ရွည္ႀကီးေပၚက ခလုတ္ ျဖဴျဖဴ မဲမဲ တိုတို ရွည္ရွည္ေလးေတြေပၚ လက္ေခ်ာင္း ရွည္ရွည္ ျဖဴျဖဴ လက္သည္းရွည္ရွည္ မဲမဲေလးေတြနဲ႔ သီခ်င္းရွည္ရွည္ တစ္ပုဒ္ကို အလြမ္းရွည္ရွည္လြမ္းလိုက္ အသံရွည္ရွည္ဆြဲလုိက္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆံပင္ မည္းမည္းရွည္ရွည္ေတြ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား လြန္႔လူး …. ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ….

ေနႏွင္းစက္