နင္ နဲ႔ ငါ နဲ႔ စကၠန္႕၀က္

လိုလိုလားလား တန္ျပန္မႈကို မလိုလားဘူး
ဒါေပမယ့္
ငါ
လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရိုးသားခဲ့တယ္။

မိုးေတြ ပြင့္တဲ့ ေန႔ေလာက္ေရာက္ရင္ေတာ့
ငါ ေမွ်ာ္ခ်င္ရဲ႕လက္တို႕ ျဖစ္ေနတာေတြကို
ေလာက္ေလာက္လားလား ျမင္ရံုေလာက္ေတာ့ ရေကာင္းရဲ႕။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါေလ .....။

ငါဆိုတာ
မင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲနဲ႕
ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ရဲ႕ ထြက္သက္၀င္သက္ေလာက္ကိုပဲ
ရွဳတတ္တဲ့ ေကာင္ဆိုေတာ့ လူေတြ လိုတဲ့ ေန႔နဲ႔ ... ေ၀းခ်င္ေ၀းမွာေပါ့။

မေၾကာက္နဲ႔ ခ်စ္သူ
ငါေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းမွာ အသက္ရွင္ရတဲ့အေၾကာင္းေတြ အတိအက်ပါတယ္
ေဟာဒီ ငရဲလို ေလာကမွာ ပန္းဥယ်ာဥ္ ထုဆစ္ပ်ိဳးခ်မယ္။

ငါကို ယံုပါ
ယံုလိုက္စမ္းပါကြယ္
ပုရပိုက္ေတြ၊ ေပေရခ်ပ္ေတြမွာ
လက္မွတ္ေတြ၊ စာခ်ဳပ္ေတြထက္
ငါႏႈတ္ထြက္က ရဲရဲ ၿမဲၿမဲ ရွိတယ္ဆိုတာ ယံုလိုက္စမ္းပါ။

ငါတို႔ တည္ခဲ့တဲ့ ပထမေန႔က ထာ၀ရေန႕ ။။။

- ေနႏွင္းစက္ -