ပြဲ

ငါ့ကိုငါ ႏႈတ္လွန္ထိုး
ရိုးရိုးေလးေျပာရရင္
အႏႈတ္နတ္ဘုရားက ငါ့ကို က်ိန္စာတိုက္
အမိုက္ေမွာင္ထဲမွာ ငရဲအထပ္ထပ္က်
ဘယ္သူ႔ဘ၀က ငါနဲ႔ က ျပေနရမွာလည္း ....

ေနႏွင္းစက္