စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ညအပ်က္ေတြၾကားထဲ
တခုတ္တရ အျမဲရွာေနတယ္


..... ညေန .....
၅း၀၀ မွာ ၈း၀၀ အတြင္း
အျပံဳးအ၀င္အထြက္မ်ား

..... စကားစ .....
ကြန္ယက္ေပၚမွ
ေရေႏြးၾကမ္းအိုးမပါတဲ့
ကြပ္ပ်စ္ေတြၾကား


..... ဟယ္လို .....
ႏွစ္ပါတ္တစ္ခါ
အလွည့္က် ဗီးနပ္စ္ ၀တ္က်င္း

..... ကားဂိတ္ .....
ဆံုမွတ္၊ အေအးဆိုင္
၃၀၀/ိ တန္ ခရီးစဥ္မ်ား

..... ရနံ႔ .....
ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
ေရေမႊး
ဆံႏြယ္
ကိုယ္သင္းန႔ံ
ပါးခ်ိဳင့္

..... အလင္း .....
စူးေအး လင္းျမ ၀င္းရွ

..... စိုးရြံ႕မႈ .....
သူငယ္ခ်င္း၊ ေနျပည္ေတာ္
လွည္းကူး၊ သံလမ္း
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၏အရိပ္

..... အရည္ေဖ်ာ္ျဒပ္မဲ့ .....
`` မ်က္မွန္ေနာက္ကြယ္မွ ေရာင္ျပန္ ´´
`` တန္ျပန္တိုက္စစ္ ´´
`` ျမွားဦးလွည့္သီ၀ရီ ´´
`` ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အပိုင္းအစမ်ား ´´

`` ဒိုင္ယာရီ ´´
`` သီခ်င္းစာသား ´´

..... မွတ္တမ္း .....
ႏွင္းဖြဲ (၁၂) အပိုဒ္ခြဲ (၁၁)
အမွတ္စဥ္ (၂) မွ
ျပႆဒါးမဲ့သြားေသာ (၂၆)
တစ္နည္း

ရက္ရာဇာ (၂၆)

..... ပန္ႏိုရာ ေသတၱာ .....
၀ွက္ထားေသာ စကားႏွစ္ခြန္း
မထံုတတ္ေတး အနမ္းတစ္စ
ရင္၀ွက္အံဆြဲ တစ္သက္စာပိုင္ဆိုင္ခြင့္
အရိပ္ေပ်ာ္တဲ့အရိပ္အား မိုးေပးခြင့္

..... မွတ္စု .....
အေရာင္မပါေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ နမ္မီးဆစ္အား
အသေခၤ်တစ္ခုစာ ျမတ္ႏိုးပါသည္

(ေနႏွင္းစက္)