ဖန္ နဲ႕ ယက္တဲ့ ေပဖူးလႊာ (သို႕ ) `ခ်စ္သူဖတ္ဖို႕ ေကာင္းကင္ဖတ္စာ´

-------------------------------------------------------------------------

ရာဇ၀င္တစ္ခုစာ .......

အဲဒီေလာက္အထိ မျခားပါဘူး .......

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ငိုဖို႔ မ်က္ရည္မေလာက္ဘူး .......

ကဲပါေလ `လာအတူသြားစို႔´ .......

စစ္ပြဲမရွိတဲ့ တိုင္းျပည္လား ..... သူေသမရွိတဲ့ ေျမျပင္လား

စိတ္ခ်ပါ ေရာက္တဲ့အထိသြားမွာေပါ့

ေကာင္းကင္အမိုးနဲ႕ လြတ္ရာလား ..... ပန္းပြင့္အကာနဲ႔ ေ၀းရာလား

သြားမွာပါ.. သြားကိုသြားမွာ

တစ္ေယာက္ထဲသြားရမယ့္ေနရာလား ..... လက္တြဲေခၚခြင့္ရွိတဲ့ေနရာလား

အခု ... ေတာ္ၾကာ .....

ကမာၻရဲ႕ သက္တန္႕ေတြရဲ႕ အိမ္ကိုလား (အိုဇုန္းလႊာ အေကာင္းၾကီးဆိုရင္ေတာ့ ဒါကမာၻအတုၾကီးပဲ)

..... ..... ..... ဒီလိုနဲ႕ ..... ..... .....

..... `ရင္၀ွက္အံဆြဲ´ ေရ နားေထာင္လွည့္ .....

....... ခ်စ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာျပမယ္ .......

ေသခ်ာပါတယ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးအရ

ဟုတ္ပါတယ္ကြယ္ ..... .....

ကိုယ္က မေရရာတဲ့ အနာဂါတ္နဲ႕ ေလာေလာလတ္လတ္ `အႏၶ´ ပါ .......

ဆို႔ဆို႔နင့္နင့္ ေသခ်ာလိုက္တာကြယ္ ..... .....

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၾကည့္မွ ဓါးသြားကိုက္ထားတဲ့ ပန္းသီးတစ္လံုးျဖစ္ေနမွန္း .......

အလြမ္းစိတ္ေနာက္ကိုလိုက္ ..... ..... ေရဆုံးေျမဆံုး ပန္းပြင့္

သူ လြမ္းနာက်သြားခဲ့တာကို ဘယ္ပရပိုက္နဲ႔မွ ကာတားပိတ္ထားလို႔မရခဲ့ဘူး .......

တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အရိုးရွင္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေရးရာေတြ ေျပာျပရရင္

လက္လြန္ေျခလြန္နဲ႕ ဘယ္ဘက္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ ျမားဦးတန္းလန္း ..... ..... ..... .....

ဒီလူကနန္းက်ေပးခဲ့တာေလ ....... .......

သိမ္းလွည့္ပါ ..... ဓါးက်ိဳး လွံက်ိဳးေတာင္ မသံုးပဲ အဘယ္လက္နဲ႕ ခတ္ရင္ကို ေၾကြေစခဲ့လည္း

``ေတာက္ေတာက္ပပ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ ငါ့ေကာင္းကင္မွာ ငါ့ၾကယ္စင္အလင္းဆံုး´´

ရင္၀ွက္အံဆြဲ ေရ ..... .....

ခ်စ္ေၾကာင္းကုန္စင္ေျပာမယ္ ....... ....... .......

တြဲ ..... ျမဲ ..... ျမဲ ..... တြဲ .....

(ေနႏွင္းစက္)