ေသခ်ာဖြင့္ထားတဲ့ေကာင္းကင္

ရက္ရာဇာေလးတစ္ခု
တတိယေျခလွမ္း တိတိက်က်ေရာက္
အေမးအေျဖ
အသံေတြ ညီခဲ့
ေပ်ာ္စရာေတြ တနင့္တပိုး
ဒါကလည္း ျမားတစ္ေခ်ာင္းဆိုတာ
ခဏ ေမ့ .....

ရက္ရာဇာခ်ည္းပဲ ဖြဲ႔တည္ထားတဲ့ျပကၡဒိန္
စိတ္ကူးသက္သက္ပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ
နိမိတ္တစ္ခုက မီးထိုးျပ
အဲဒီေန႔ကေပါ့ .....
ျပာျပာသလဲေကာင္ကို ခဲ(ဂဲ)တစ္လံုး တည့္တည့္ေျပးရိုက္
ေမွ်ာ္ရာလမ္းမ
အေမွာင္နဲ႔ ကန္းသြားခဲ့

တြဲထားပါ .....
ျမဲျမဲတြဲထားေပးပါ ..... `ခ်စ္သူ´
ေျခရာေပၚမွာ တည့္တည့္ရပ္ႏိုင္ဖို႔အင္အားက
တစ္ျခား ဘယ္သူ႔လက္ဖ်ားမွာမွ မဖြင့္ႏိုင္လို႔ပါ ..... ..... .....

ဒီဘက္မွာရပ္ပါ .....
ဒီဘက္ကို ျမင္ပါ .....
ဟိုဘက္လမ္းက တို႔နဲ႔ ဆိုင္မွမဆိုင္တာ ခ်စ္သူရယ္ .....

တြဲသြားမယ့္လမ္းအတြက္
ျမဲထားမယ့္ လက္ေတြကို
ယံုတယ္ ..... ယံုၾကည္ပါတယ္ ..... ခ်စ္သူ

နတ္ဘုရားတိုင္းကို ေျပာျပလိုက္မယ္
ကိုယ့္အတြက္
ေတာင္ပံမလို ... ေတးသံသာမလို
ကိုယ္က ဥၾသငွက္ျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းခ်င္တဲ့သူပါ .... ျငင္းပယ္မယ့္သူပါ .....

ဘယ္ေတာ့မွ မေျပးထြက္သြားမယ့္
ေျခရာအတြက္
ဘာနဲ႔မွ ပိတ္ကာဆီးတားဖို႔မၾကံဘဲ
ကိုယ္ .......
စံုမွိတ္ပစ္လိုက္ျပီ ..... ..... ......

တြဲထားေပးပါ .....
ျမဲျမဲ တြဲထားေပးလွည့္ပါ ..... `` ခ်စ္သူ ´´

(ေနႏွင္းစက္)