ေက်ာရိုးတစ္စ ေခါင္းခ်ရာ
-------------------------------------------

ျဖစ္စဥ္ (၁)

ျပဴတင္းေပါက္ ......

လိုက္ကာ ........

ေလ ........

အလင္းေရာင္ ......

ခလုတ္တိုက္မိၾကျခင္း ............

ျဖစ္စဥ္ (၂)

ႏူးညံစြာ တရွိန္ထိုးဆင္း

ထိေတြ႕မႈ

ျဖဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္ႏွင့္ အသားစိုင္

လဲေလ်ာင္းေနေသာ ရုပ္၀တၳဳ (သက္ရွိ / သက္မဲ့)

ေနျခည္ သို႕မဟုတ္ အသားစိုင္

ေအးစက္ေတာင့္တင္း

တစ္ခုခုေတာ့ ျဖစ္လိမ့္မယ္.

သို႕ေသာ္ ........

အေနအထား (၁)

မႈိင္းညစ္ညစ္ လႊမ္းမိုးမႈ

က်ိဳၾကားက်ိဳၾကား ရွိဳက္သံ

တိုက္ကပ္နာရီ / နံရံကပ္နာရီ

စာရြက္တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဖ်ပ္ဖ်ပ္

ထိုမွအပ

တိတ္ဆိတ္မႈ

ထိုထက္မက

၁ ..... ၂ ..... ၃ ..... ၄ .....

တစ္ခုခုျဖစ္ေလာက္သည္ ........

အေနအထား (၂)

..... မ်က္လံုး .....

တာ၀န္မွ အနားမယူႏိုင္ေသးေသာ / အနားယူျပီးေသာ

မ်က္လံုး / မ်ား

အေရာင္ ..... သစ္ရြက္ .....

ေၾကြ ..... ဖူး .....

တိက်ေနသည္ .....

လဲေနသူ ..... ထူမေပးပါႏွင့္ေတာ့

ထိုင္ေနသူ ..... မငိုေၾကြးပါႏွင့္ေတာ့

ေနေရာင္ခ်ည္ ... အသားစိုင္

တစ္ခုခု နားလည္ႏိုင္လိမ့္မယ္.

မိႈင္းညစ္ညစ္ (သို႔) တိတ္ဆိတ္မႈ

.......... ......... ......... .........

ခလုတ္တိုက္ၾကျခင္း

ျပီးပါျပီ

အားလံုး ..... ..... တစ္ခ်ိဳ႕ .....

ဇြတ္မွိတ္ ပြဲသိမ္း

သို႕ေသာ္လည္း ..... ..... သို႕ေသာ္လည္း ..... ..... သို႕ေသာ္လည္း

ဒူ ..... ေ၀ ..... ေ၀

(ေနႏွင္းစက္)