အသံေတြထပ္ထားတဲ့ ေပးစာ

ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ .....
နင္တစ္ေယာက္ကလြဲလို႔
ဘယ္လို လက္ကေပးတဲ့ မနက္ျဖန္ျဖစ္ျဖစ္
ငါ့လက္သင့္မခံေတာ့ဘူး ..... .....

အိပ္မက္ = အိပ္မက္
အဲဒီပံုေသနည္းကို ဖ်က္ပယ္တယ္
တို႔ႏွစ္ေယာက္တည္တဲ့ အိပ္မက္ဆိုတာက
လက္ေတြ႕အတြက္ ေအာက္စီဂ်င္
သိပ္ျပီးေသခ်ာတယ္
ပုရပိုက္မွာ အႏုတ္လကၡဏာေတြ႕တိုင္း
ဆြဲႏႈတ္ပစ္ၾကမယ္ ..... .....

လက္ရွစ္ဖက္နဲ႔ ပစ္တဲ့ လက္နက္ေတြ
ငါ့ဒိုင္းနဲ႔ကာ ငါ့ဓါးနဲ႔ပယ္ဖို႔
တြန္႔ေၾကာက္၀ပ္ေမွာက္မေနဘူး ..... .....

ဓါတ္ေငြ႔ဗုံး၊ နဴကလီးယား
ဂီတ၊ စကားလံုး
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၊ ကန္ေတာ္ၾကီး
ထီး၊ ဖိနပ္
အျမဲစိမ္းေတာ၊ သမပိုင္းဇံု
ဘာဆိုဘာမွ မလိုေတာ့ဘူး ..... .....

ဒိုင္းလႊားနဲ႔ ဓါးလြတ္ေတာင္
မလိုေတာ့ပါဘူး ..... .....

ဘယ္လမ္း ..... ဘယ္ေတာင္ ..... ဘယ္ပင္လယ္ၾကီးျဖစ္ျဖစ္
ငါ့ေျခလွမ္းကို မတားပိတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ..... .....

ရင္၀ွက္အံဆြဲေရ .....
ငါ့ေဘးမွာေန
ငါ့လက္ကိုတြဲ
ငါေရာင့္ရဲ ေနတတ္ပါျပီ ..... ..... .....

(ေနႏွင္းစက္)