`` ......................... ´´

ေနပူေနတယ္
ကိုယ့္လက္ကိုယ့္ေျခနဲ႕ဆိုရင္
သုညတစ္လံုးကိုေတာင္ ပိုင္ပုိင္ႏိုင္ႏိုင္မယူငင္ႏိုင္ေသးလုိ႔
ေျခပန္းလက္ကန္ ဆန္႔ထြက္ ေနခ်ိန္မွာ
သုညေတြသီထားတဲ့ အရိပ္ေရာက္လာခဲ့ရင္
နင္လိုက္သြားမွာလား ခ်စ္သူ

လက္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ေရးတဲ့ သဲဖတ္စာကို
ဖ်က္လိုက ဖ်က္ပါ ခ်စ္သူ

ရာသီစာ သာ ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း
ရွိဳက္သံတိတ္တိတ္နဲ႔ ေလြ႕ ..... ေ၀း .....

တိုက္ပြဲက်ေျမျပင္မွာ ဒီလူ `အ´ က
မီးျမိဳက္ခြင့္ေပးခဲ့ျပီးပါျပီ

ပန္းပြင့္ေတြ ဟုတ္တယ္ ပန္းပြင့္ေတြ
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ငါ ..... .....
ဘာေတြ ..... ဘယ္လို .....
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ..... ..... တစ္ခုခုေတာ့ ..... တစ္ခုခုေပါ့

ခ်စ္သူ ..... ..... .....
ေရးခဲ့ပါသည္ ..... ေရးခဲ့ပါသည္
ေစ လို ရာ ညႊန္ ႏိုင္ သည္ ..... ..... ..... ..... .....

(ေနႏွင္းစက္)