စကားမဲ့ ေန႔ေန႔ညည အစျပဳပံုမ်ား

ခရမ္းေရာင္ ပန္းပြင့္ေတြလား

ငါ့ကိုငါ သိပ္မၾကာခင္ျပာခ်

မေန႔က မေန႔က မဟုတ္တဲ့ ေန႔က

မိန္းမ

ရင္ထဲ “ဟာ” …

ခနဲ … ငါ

ေလ ေသြးေတြ တေတာက္ေတာက္

ခရီးမေရာက္တေရာက္ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္ျပန္လွည့္

ဟူး ….

အသက္ေတြ ျပင္းျပင္းရွဴၿပီး … ေဟ့

တစ္ေန႔တစ္ခါ တြားတြားသြားတဲ့ မိန္းမ

ကဲ ဘာေတြ ျပန္စၿပီးၿပီးလဲေလ …. ။

(ေနႏွင္းစက္)