“လုပ္ထုံးလုပ္နည္း”

သီးထပ္၊ သီးညွပ္စိုက္လည္း

ခဏက၊ ခဏပဲ

ကဲ … ဘာေတြဆက္လက္ရွင္သန္ ….။

(ေနႏွင္းစက္)