``ကၽြန္ေတာ္၏ ကြဲလြဲေနေသာ ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ အေတြးျဖင့္ ကြဲလြဲေနသာ အေတြးမ်ားျဖင့္´´

ဘ၀ နဲ႔ ပက္သက္ရာ ပက္သက္ေၾကာင္း
တကယ္ေတာ့ သတင္းေကာင္းမရရွိခဲ့ေသာ
ေတာထြက္သြားေသာ စကားစုမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္
ႏွင့္ စကားမေျပာျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့စကားစုမ်ား ႏွင့္
ဒီလိုႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုး ႏွင့္ ေ၀းေ၀းလြင့္လြင့္ ....

ေရာက္ျပီးမွ မသြားျဖစ္ေသာ တစ္ရံတစ္ခါႏွင့္
ၾကယ္ေၾကြရာ အရပ္မ်က္ႏွာ၌ မ်က္၀န္းျဖဴစိုက္
လူမ၊ သူမ ညႊန္ရာအရပ္ ေရျဖစ္ေစ ေလျဖစ္ေစ
ဘာဆိုဘာ ညာဆိုညာ ျဖစ္ေစ
ေနာက္တစ္ေၾကာင္း ခ်ေရး ဒါကဗ်ာ ျဖစ္ေစ။

ျပီးလား .. ဒါျဖစ္ျပီးျပီလား ဒါမွမဟုတ္ ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္ျပီလား
ကဗ်ာ ျဖစ္လား ... က ၾကီး တစ္လံုး နဲ႔ ဗ်ာ မ်ား
မဟုတ္ဘူး ၃၃ လံုး ေသာျဂိဳလ္ၾကီးမ်ားထဲ
ငါ ပတ္လွည့္ ေရာက္၀င္ မမွန္ဘူး ေသြးထြက္ေအာင္မွားတယ္
မေန႔ညအထိ ငါအသက္ရွဴ မွဴမမွန္ျပန္ဘူး
အသက္ရွဴသံေတြ ထြက္တစ္ခ်က္ ၀င္တစ္ခ်က္
တစ္ခါ တစ္ခါ ႏွစ္ခ်က္ .. တစ္ခါ တစ္ျခား ျပတ္ေတာက္
ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔ထြက္ေတာ့ ... ငါ့မ်က္ႏွာက ငါမဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ ငါ့ကိုေျပာ

ဒီနားမွာဘာေတြ မွားကုန္လည္း
ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္း နဲ႔ မေန႔က (အင္း ထင္ရတာပဲ) ျပတ္သြားတဲ့ အင္းထင္ရတာပဲ က်န္ခဲ့တဲ့ အင္း .. ထင္ရတာပဲ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရဲ႕ မေန႔က ၾကာသပေတးမ
ငါ တစ္စက္စက္ ေသြးေတြက် ခဲ့ရ

ဒီေနရာေကာ ဘာမွန္လည္း
တစ္ေယာက္တစ္ဖက္ ျခစ္ရာခ်က္ေတြ
ကဲ ေနာက္တစ္ေၾကာင္းထပ္ ေရး
ဒါ ငါ့ဘ၀ ဒါငါ့ဂီတ ဒါငါ့ ကဗ်ာ
ကဲ ... ဘာေျပာၾကဦးမလဲ ...

လူၾကီးမင္း ေခၚဆိုေသာ ဖုန္းသည္ တရုတ္ျပည္တြင္
လိုင္းမမိေသာေၾကာင့္ ေခၚဆို မရႏိုင္ပါ

ေနႏွင္းစက္ ေခၚဆိုေသာ ဖုန္းသည္ တနဂၤေႏြ ေန႔ျဖစ္ပါ၍
ေခၚဆို မရႏိုင္ပါ

မိတ္ေဆြ ... ေခၚဆိုေသာဖုန္းသည္ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသာေၾကာင့္
ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါ ။

ထိုခဏသည္ တယ္လီဖုန္းျဖစ္ျပီး စာတန္းျဖစ္ျပီး
အလြမ္းျဖစ္ျပီး ျဖစ္ျပီး ရာသီဥတု
ဒီေန႔ ပူတယ္ သူငယ္တန္းဖတ္စာ ထီးယူလာပါ
ဖိနပ္ပါတယ္ ဖိနပ္ပါးတယ္...

ဟုတ္ကဲ့ ဒီေနရာမွာ နားမလည္ႏိုင္ေသာ အရာ ျပီး။

(ေနႏွင္းစက္)