မူပိုင္

အမွတ္တရ အေထာက္အထားေတြ

ေျပးထြက္သြားရင္ေတာင္

မွတ္မွတ္ရရ ရင္ဘတ္က ဘယ္သူမွ ခိုးမရႏိုင္ဘူး။

(ေနႏွင္းစက္)