(ကိုယ္) ။ႏွင့္။ (စိတ္) မကပ္ေသာ (စိတ္) ။ႏွင့္။ (ကိုယ္)
ႏွင့္

ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း မျမင္ရဘူး
ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း မျမင္ရဘူး .....
တကယ္ေတာ့ ငါက
ခဏခဏ က်ေပ်ာက္သြားတဲ့
ငါက တကယ္ေတာ့
ရွိေစေတာ့ ငါကိုက ၾကယ္နဲ႔ ေ၀းေ၀း ေနရတဲ့ေကာင္

တစ္၀က္တစ္ပ်က္ ငိုခ်င္းခ်လိုက္တယ္ ...
ကၽြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္
မေန႔တစ္ေန႔က အိပ္မက္ေတြကို ေရာင္းစားပစ္လိုက္တယ္တဲ့ ...

ထမင္းတစ္လုတ္အတြက္
သူမေတြ ဘယ္ႏွစ္ည အိပ္မက္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၾကမလဲ

သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေျပာဖူးတယ္
ကဗ်ာဆိုတာ ေရးလို႔ မရဘူးတဲ့
ဟုတ္ပါ့မလား ... ဟုတ္ပါတယ္ ... မဟုတ္ပါဘူး .. ဟုတ္လို႔လား

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္နားမလည္ဘဲ နဲ႔ အိပ္မက္ေတြ ကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တယ္
ထမင္းတစ္နပ္အတြက္လည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး ..
ဒီလိုပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သြားတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ည တစ္ညကို ၀ယ္ျဖစ္လို၀ယ္ျဖစ္လုိက္တဲ့အခါ
လက္ပစ္ကူးေနရတဲ့ သခၤါရက
နစ္လိုက္ေပၚလိုက္ ျမဳပ္လိုက္ ေမ်ာလိုက္
မေသခ်ာဘူး ကၾကီး ခေခြး ဂငယ္ ဃၾကီး င
အင္း ယပင့္ ယရစ္ ၀ဆြဲ ဟထိုး အသတ္

တစ္လံုး တစ္လံုး လႈိင္းလုံးေတြ ပုတ္ခ်
အသံေတြ အလံုးလံုး အေထြးေထြးနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ ညၾကီး ကို ပစ္ခ်လိုက္ ျပန္ေကာက္လိုက္

ျပီးသြားျပီ ဆိုေတာ့
စာရြက္ လြတ္တစ္ရြက္

(ေနႏွင္းစက္)